Bestuursleden met een groen hart

Omschrijving

Bestuursleden met een groen hart
Stichting MEERGroen zoekt ervaren mensen met een groot maatschappelijk netwerk en kwaliteiten als voorzitter, secretaris, penningmeester alsmede algemene bestuursleden en leden die in de adviesraad zitting willen nemen.
 
 Wat wij vragen is:
 Een groen hart, lef, het vermogen om flinke uitdagingen aan te gaan en vanzelfsprekendheden in onze samenleving (zoals economische groei en ingesleten juridische denkwijzen) ter discussie te stellen. Liefst een groot netwerk lokaal, regionaal en/of nationaal op politiek, sociaal en/of commercieel gebied. Zowel bestuurlijke vaardigheden alleen al of niet gecombineerd met het vermogen om de handen uit de mouwen te steken.
 
 Stichting MEERGroen bestaat sinds 2011 onze naam zegt wat wij willen: M.E.E.R.: Staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Economische en Recreatieve meerwaarden die met actieve burgerparticipatie te bereiken zijn. We zijn vooral actief in ecologisch natuurbeheer en biologische landbouwprojecten. Dat zijn er inmiddels ruim 40 op bijna 150 ha. We werken met 800 vrijwilligers op jaarbasis in 4 gemeentes.
 
 In de samenleving speelt een brede trend om technische duurzaamheidsprojecten op te zetten. Wij vrezen dat die aanpak leidt tot het afschuiven van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst (dwz over 100 jaar en niet 2 of 10 jaar). Daarom werken wij complementair aan sociale duurzaamheid vanuit kennis en betrokkenheid bij de ecologisch en voedselsystemen waarvan we afhankelijk zijn. Daarvoor zijn we bereid zelf de handen uit de mouwen te steken.
 
 Ook zijn onze ambities huizen hoog: in onze visie gaat het om wat te doen aan het (enorme ) spanningsveld tussen de menselijke samenleving en het ecosysteem dat de lasten daarvan niet meer kan dragen: aan de ene kant willen we laten zien dat het anders kan ( en moet) en aan de andere kant zijn we graag bereid elke crisis (klimaat, plastic soep, biodiversiteit, vluchtelingenstromen, Corona, etc.) te benutten om richting een omslag in denken en handelen te werken. We werken bottom-up aan maatschappelijk en politiek draagvlak om dat voor elkaar te krijgen.
 
 Sinds 2020 is daar met een van onze vele projecten in samenwerking met Urgenda,1200 boeren, Plan boom, 300 voedsel bosontwikklaars,.60 gemeentes en talloze andere bedrijven en mensen die aan haken een grote stap in gezet met de meerbomen.nu actie die van 100.000 bomen lokaal in2019 ,naar 500.000 in 2020 en 1 miljoen bomen in 2021in heel Nederland is uitgebouwd. En de reactie daarop is overweldigend, ook van EU Klimaatcommissaris Frans Timmermans en een goed begin om naar Europa en de rest van de wereld uit te rollen. We zoeken dus bestuursleden die zich daarvoor in willen zetten en onze ongebruikelijke praktijk daden te vertalen naar bedrijfsleven, overheid en de rest van de samenleving.
 

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Bestuur
Periode Vanaf 22-06-2023
Frequentie Met regelmaat
Code V000.311

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Nee