Algemene voorwaarden

1. Acceptatie van de Voorwaarden 1.1 Door gebruik te maken van deze website van het Vrijwilligerspunt Heemstede stem je in met en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Gebruik van de Website 2.1 De website van Vrijwilligerspunt Heemstede is bedoeld voor het faciliteren van verbindingen tussen vrijwilligers en organisaties die vrijwillige hulp zoeken. 2.2 Je bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die je verstrekt bij het registreren op de website. 2.3 Vrijwilligerspunt Heemstede behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te verwijderen die in strijd zijn met de voorwaarden of ongepast gedrag vertonen.

3. Vertrouwelijkheid en Privacy 3.1 Vrijwilligerspunt Heemstede zal zeer vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens en deze gebruiken zoals beschreven in ons privacy statement

4. Gedrag van Gebruikers 4.1 Gebruikers stemmen ermee in om respectvol en beleefd te zijn tegenover andere gebruikers en organisaties. 4.2 Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die beledigend, lasterlijk, obsceen, discriminerend of illegaal is.

5. Aansprakelijkheid 5.1 Vrijwilligerspunt Heemstede is niet aansprakelijk voor de handelingen van gebruikers of organisaties die via de website met elkaar in contact komen. 5.2 Gebruikers en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van de vrijwilligerswerkzaamheden of vrijwilligers.

6. Wijzigingen van de Voorwaarden 6.1 Vrijwilligerspunt Heemstede behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen.

7. Toepasselijk Recht 7.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de AGV wetten van Nederland


Verzekering

Wanneer je vrijwilligerswerk in de gemeente Heemstede doet ben je altijd extra verzekerd. Veel vrijwilligersorganisaties hebben een vrijwilligers verzekering waar u in de 1ste plaats terecht kan wanneer de eigen verzekering de opgelopen schade niet wil of kan vergoeden. De gemeente Heemstede heeft ook een extra verzekering afgesloten voor vrijwilligers. https://www.heemstede.nl/bestuur-en-organisatie/vrijwilligerswerk

VOG

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een VOG aanvragen. Aanmelding hiervoor gaat via de organisaties.

Aanmelden via gratisvog.nl Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via de website gratisvog.nl. Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de voorwaarden voldoet en laat haar dit weten. Wilt u als organisatie meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden, de procedure en de voorwaarden? Kijk dan op de website gratisvog.nl

https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersvergoedingen

Het NOV geeft antwoord op vragen over de vrijwilligersvergoeding. https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligersvergoedingen/default.aspx

Informatie over vrijwilligersvergoedingen kunt u ook vinden op de website van de belasting: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen

Wet en Regelgeving & Informatie

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen?

Informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligers vergoedingen kunt u vinden op de site van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk Voor landelijke informatie over vrijwilligerswerk algemeen kunt u naar de website van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, het NOV: https://vrijwilligerswerk.nl/default.aspx Het NOV vermeld ook de wet- en regelgeving: https://nov.nl/themas/wettenenregels/default.aspx

Het Vrijwilligers College biedt trainingen voor vrijwilligers, professionals en bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Als Kenniscentrum voor vrijwilligers biedt Vrijwilligers Aan Zet een scala aan mogelijkheden om vrijwilligers in organisaties optimaal te laten functioneren. https://www.vrijwilligersaanzet.nl/

Fondsenwerving

Stap 1. Welk Fonds schrijf je aan?
Allereerst is van belang om uit te zoeken welke fondsen je het beste kunt benaderen. De meeste fondsen hebben een doelstelling, doelgroep en geografisch bereik waarbinnen jouw project moet passen om in aanmerking te komen. Je kunt op zoek gaan naar fondsen waarbinnen de aanvraag passend is via onderstaande linken. Lokaal zijn er ook meestal een aantal fondsen te vinden die interessant kunnen zijn. Informeer hiernaar eens bij het notariaat, de kerken, of ambtenaren in jouw gemeente.
https://fondseninnederland.nl/over-fin
https://fondseninnederland.nl/fondsen/Maatschappelijk%20welzijn
http://vermogensfondsen.startpagina.nl/

Stap 2. Hoe schrijf je een fonds aan Grote nationale fondsen maken vaak gebruik van gestandaardiseerde aanvraagformulieren; de kleinere (vaak lokale) willen vaak alleen een korte brief met een bondige uitleg. Sommige fondsen willen de statuten, financiële situatie, de begroting en het dekkingsplan van de organisatie zien. Het fonds wil van je weten waarom nu juist jouw project of organisatie geld zou moeten krijgen. Je bent namelijk niet de enige die geld aanvraagt. Uit jouw aanvraag moet duidelijk naar voren komen of dit project binnen de doelstelling, doelgroep en geografisch bereik van het fonds valt.

Stap 3: Wat vraag je? Fondsen zullen nooit de totale kosten van een project op zich nemen. Ze verwachten altijd dat je voor een deel van de kosten een dekking gezocht hebt, bijvoorbeeld door een deel zelf te betalen of een sponsor of ander fonds erbij te zoeken. Daarnaast is de financiering van een fonds meestal van tijdelijke aard. Dit betekend dat jouw project van tijdelijke aard moet zijn όf dat je de bijdrage van het fonds gebruikt als startbijdrage voor investeringen of nieuwe activiteiten.

Stap 5: Houd er rekening mee dat je in de meeste gevallen achteraf verantwoording af dient te leggen over hoe je het geld besteed hebt. Vraag tijdig in welke vorm je deze verklaring aan dient te leveren. Hou alles vanaf het begin overzichtelijk bij voor deze verantwoording.

Begin op Tijd
Houd er rekening mee dat de beoordeling van jouw aanvraag enige tijd in beslag neemt (een half jaar is geen uitzondering), dus begin tijdig met het aanvragen. Een aanvraag voor een reeds gerealiseerd project wordt vaak niet in aanmerking genomen.

MAS

Op de website van het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) kan men informatie vinden over de maatschappelijke stage. https://www.laks.nl/vragen/wat-is-de-maatschappelijke-stage/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren/vraag-en-antwoord/werk-tijdens-maatschappelijke-stage

De maatschappelijke stage is een stage voor middelbare scholieren, die gelopen wordt bij maatschappelijke organisaties, organisaties waar vrijwilligers actief zijn. Het is geen snuffelstage of beroepenoriëntatie. In deze stage dragen leerlingen bij aan de maatschappij middels vrijwillige inzet en ontmoeten zij bijvoorbeeld mensen die zij in hun schoolleven niet vaak spreken. Ze leren de maatschappij op een andere manier kennen.

De maatschappelijke stage kan in verschillende vormen aangeboden worden:

  • Als blokstage, waarin een leerling de stage in één aaneengesloten periode (meestal een week) loopt.
  • Als lintstage, waarbij een leerling gedurende meerdere weken op een vast moment zo'n 1 tot 2 uur komt stagelopen. Dit is veelal gekoppeld aan een activiteit als sporttraining, voorleesuurtje of knutselclub.
  • Als carrouselstage, waarbij de leerlingen (alleen of in een groepje) rouleren bij een aantal vaste activiteiten.

Vrijwilligerspunt WIJ Heemstede organiseert samen met College Hageveld de maatschappelijke stageweek voor de vierde klassen. Een stage waarin leerlingen o.a. ontdekken wat er allemaal dankzij vrijwillige inzet gerealiseerd kan worden. In samenwerking met vrijwilligersorganisaties organiseren wij een breed aanbod aan maatschappelijke stageplekken in bijvoorbeeld de zorg, het groen, bij maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en in de cultuursector. Scholen kunnen voor ondersteuning bij de oriëntatie op de maatschappelijke stage contact opnemen met het Vrijwilligerspunt. Ook organisaties die graag een maatschappelijke stage willen aanbieden kunnen hier terecht.

https://wijheemstede.nl/vrijwilligers/vrijwilligerspunt/